Khái niệm hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động môi trường

17:40 27/01/2018

Phân cái hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo nguyên lý khiến cho việc của đầu báo cháy và các điều cần biết về cấu tạo của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động

các điều cần biết về cấu tạo của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

một. các đặc điểm chung hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động: hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động là hệ thống trang bị tự động phát hiện và thông tin địa điểm cháy (theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738-2001). hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động bao gồm: trung tâm báo cháy, những đầu báo cháy, (tổ hợp chuông, đèn, nút ấn) và những đồ vật ngoại vi khác…

2. Nhiệm vụ của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

– Tự động phát hiện ra cháy một cách chóng vánh, xác thực và kịp thời trong vùng
– Hệ thống đang bảo kê.

 

 

 

 


Tự động phát ra những tín hiệu báo động, chỉ thị và các dấu hiệu điều khiển các vật dụng ngoại vi của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động nhằm thực hiện 1 nhiệm vụ cụ thể nào Đó.
đặc trưng, với hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sử dụng đầu báo cháy khói thì nó còn có nhiệm vụ quan trọng hơn là “cảnh báo”, tức thị phát hiện và thông tin sự gần cháy, sự cháy âm ỉ chưa với ngọn lửa.

3. Phân mẫu hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

* Phân mẫu hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo nguyên lý làm việc của đầu báo cháy có:

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tiêu dùng đầu báo cháy khói: là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động làm cho việc dựa vào nguyên lý khiến cho việc của đầu báo cháy khói. Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra sự gia tăng nồng độ khói ở trong khu vực bảo vệ.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sử dụng đầu báo cháy nhiệt: là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động khiến việc dựa theo nguyên lý làm việc của đầu báo cháy nhiệt. Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra sự thay đổi nhiệt độ ở trong khu vực bảo vệ.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động dùng đầu báo cháy ánh sáng (lửa): làm việc dựa vào nguyên lý làm việc của đầu báo cháy lửa. Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra nồng độ tăng cường ánh sáng của ngọn lửa trong khu vực bảo kê.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tiêu dùng đầu báo cháy hỗn hợp: là hệ thống khiến cho việc dựa trên nguyên lý khiến cho việc của đầu báo cháy hổ lốn như: đầu báo cháy nhiệt và khói; đầu báo cháy nhiệt và lửa. Hệ thống này cốt yếu phát hiện ra sự thay đổi các yếu tố môi trường trong khu vực kiểm soát an ninh.

* Phân chiếc hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo đặc điểm kỹ thuật của hệ thống báo cháy.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo vùng (hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thường): (hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thông thường – Couventional fire alarm system): là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sở hữu chức năng báo cháy đến 1 khu vực, 1 địa điểm (có thể với 1 hoặc rộng rãi đầu báo cháy). Diện tích kiểm soát an ninh của 1 khu vực mang thể từ vài chục tới 2000 mhai (tuỳ thuộc đặc điểm khu vực đó).

Lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo địa chỉ: (Addressable fire alarm system) : là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động có khả năng báo cháy chuẩn xác tới từng vị trí từng đầu báo biệt lập (từng liên hệ cụ thể). Diện tích bảo vệ của 1 liên hệ báo cháy chỉ ngừng từ vài chục mét vuông (tuỳ thuộc vào từng chiếc đầu báo cháy). hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thông minh: sở hữu sự lớn mạnh khoa học công nghệ, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo liên hệ đã phát triển thành hệ thống báo cháy thông minh (Intelligent fire alarm system).

Đây là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động ngoài chức năng báo cháy thường ngày theo địa chỉ, nó còn mang thể đo được 1 số thông số về môi trường của khu vực nơi lắp đặt đầu báo cháy như nhiệt độ, nồng độ khói,… và sở hữu thể đổi thay được ngưỡng tác động của đầu báo cháy theo yêu cầu của đơn vị thiết kế và lắp đặt. Trong thực tiễn thường tiêu dùng cách thức phân chiếc này.