Ứng dụng quản lý tài liệu doanh nghiệp OpenKM

10:27 16/03/2018

Ứng dụng quản lý tài liệu doanh nghiệp OpenKM

Phần mềm quản lý văn bản doanh nghiệp OpenKM cung cấp một nền tảng tương tác để tận dụng các tài nguyên (văn bản, tài liệu,...) trên các ứng dụng và các kho trên toàn quốc. Chúng tôi phát triển OpenKM với mục tiêu cung cấp một số phương pháp tích hợp:

 • OpenKM SDK cho Java, .Net và PHP.
 • Sử dụng Webservices SOAP và REST API.
 • Xác thực là pluggable và dễ sử dụng cơ sở dữ liệu người dùng bên ngoài, LDAP hoặc Active Directory, SSO và CAS.
 • Ngay cả các kho dữ liệu có thể được cấu hình để được triển khai trong bất kỳ cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, Oracle hoặc SQL Server.

Các kết nối có sẵn: DICOM, AutoCAD, Google Drive, MS Office, Vtiger, Joomla, Wordpress, BonitaSoft, Kofax, Abby Flexicapture.

OpenKM Kcenter Platform cung cấp một môi trường mạnh mẽ cho phép bạn xây dựng các ứng dụng của mình dựa trên yêu cầu kinh doanh của bạn. Với những ứng dụng này bạn có thể quản lý nội dung dễ dàng, đơn giản hóa công việc của bạn và nâng cao hiệu quả.

Nền tảng OpenKM Kcenter Nền tảng OpenKM Kcenter dựa trên Spring Boot và BootStrap được thiết kế để hợp lý hóa quá trình tạo và duy trì các ứng dụng Spring với độ linh hoạt và độ tin cậy cao. Nó cung cấp một nền tảng đơn giản nhưng toàn diện để phát triển, triển khai, và bảo trì các ứng dụng Java của doanh nghiệp.

Một số lợi ích của OSGI

 • Giảm phức tạp.
 • Tái sử dụng.
 • Dễ triển khai.
 • Cập nhật động.
 • Thích nghi.
 • Hiệu quả.
 • Đảm bảo.
 • Minh bạch.
 • Phiên bản.
 • Đơn giản.
 • Nhỏ bé.
 • Nhanh.
 • Không xâm nhập.
 • Sử dụng rộng rãi.