10 truyện ngôn tình chị em cùng thích một người, tỷ muội trở mặt thành tình địch | 2tin

09:19 12/09/2017

Truyện ngôn tình mỹ nữ như mây, người như nam chủ sao có thể chỉ có một mình nữ chủ thích được! Nên chắc chắn nữ chủ sẽ phải PK với một xấp nữ phụ, nữ thứ, tiểu tam blahblah để thể hiện hào quang nữ chính! Không ai xứng với nam chính hơn ta! Nhưng sẽ ra sao nếu người đó là chị/em gái của nữ chủ? Sẽ là một đoạn ngược luyến tàn tâm, buông tay nhường người yêu cho chị gái......